Политика за личните данни

"МИТИ" ЕООД зачита правото на конфиденциалност и неразкриване на лични данни на всеки свой потребител. В следствие на което "МИТИ" ЕООД се ангажира със защитата на всички лични данни, които са му предоставени чрез сайта си shop.tria.bg. Личните данни се предоставят доброволно и се обработват и опазват в съответствие с предвидените в законодателството правила. С настоящото, "МИТИ" ЕООД, в качеството си на администратор на лични данни, представя по-долу принципите, които формират неговата политика на поверителност.

Shop.tria.bg е официалният електронен магазин на Триа Сити Център - Бургас, управляван от "МИТИ" ЕООД, и предлаганите марки в него.  Като администратор на лични данни shop.tria.bg гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. "МИТИ" ЕООД може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемост на Сайта, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, както и се съгласява те да бъдат предоставяни на трети лица във връзка с предлаганите от Сайта услуги. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до shop.tria.bg на посочения адрес или e-mail за контакти.

Ние зачитаме Вашите лични данни. Искаме да Ви информираме как ползваме Вашите лични данни и как тази информация се ползва. Това изявление е достъпно от нашата начална страница и от най-отдолу на всяка страница на този сайт. 
Ние събираме и използваме лична информация, за да разберем Вашите нужди и интереси и да Ви обслужваме по-добре. В допълнение към информацията, която Вие ни предоставите, ние може така също да събираме
информация по време на Вашето посещение на нашия сайт чрез инструменти за автоматично събиране на информация, които включват бисквитки, връзки, страници и други често ползвани инструменти за събиране на информация.

Информацията която събираме, за да разберем Вашите потребности и интереси ни помага да направим Вашето посещение последователно и персонализирано. Например, ние може да използваме Вашата информация, за да Ви:

 

  • помогнем при попълване на поръчка;
  • информираме отностно продукти или услуги;
  • да предоставим услуги и поддръжка;
  • известим за нови услуги или други ползи;
  • предоставим персонализирани промоционални оферти;
  • изберем съдържание което да Ви бъде показано;

"МИТИ" ЕООД си запазва правото да прави промени по всяко време в нашата Политика за личните данни чрез публикуване на променините условия на Сайта. Не забравяйте да преглеждате раздела редовно, тъй като вашия достъп или използването на Сайта, след като дадена променена Политика за личните данни е публикувана, ще се счита, че има вашето съгласие с Политика за личните данни във версията, публикувана на Сайта към момента на съответното ви посещение.

 

Върни До Горе