Катагории

Всички категории

Дарителска кампания

ЗА ТАЛАНТЛИВИТЕ ДЕЦА НА БУРГАС

 

За инициативата:

Аз и Ти ЗаЕдно – „За талантливите деца на Бургас“ е инициатива на Триа Сити Център в партньорство с Община Бургас - част от социално отговорната политика на търговския център.
Целта на инициативата е да подкрепи талантливи и изявени деца на територията на Област Бургас в сферата на изкуството, науката и спорта. В периода на кампанията ще бъдат подпомогнати 9 деца, по 3 от всяка област, чрез стипендии от по 900 лв.
Всеки период на набиране на кандидатури в определена сфера ще продължи 3 месеца като се започне от изкуство, следвано от науката и спорта.
 
Триа Сити Център ще дари по 1лв от ваше име за всяка покупка, която направите чрез онлайн магазина shop.tria.bg, за да подпомогне каузата.
Всеки дарител (всеки, който е извършил покупка в периода на кампанията) автоматично участва в нашата игра за спечелването на един ваучер на стойност 50лв и пет ваучера на стойност 20лв.
Наградите ще се теглят на всеки три месеца като следващото теглене ще бъде извършено на 1.03.18г.
Наградите ще бъдат изтеглени чрез томбола в присъствието на нотариус.
 
За да получи наградата си, всеки един участник трябва да ни изпрати своя снимка, която да публикуваме и след получаването на наградата, да ни изпрати снимка с закупеният от него артикул чрез ваучера.
 

Децата, които могат да кандидатстват за финансова подкрепа от кампанията трябва да отговарят на следните критерии:

1. Да учат и живеят на територията на Бургаска област;
2. Да са ученици от 1 до 12 клас;
3. Да имат отличия от международни форуми, конкурси и олимпиади.
Кандидатите могат да изпращат своите кандидатури на създаден специално за целта електронен адрес – azitizaedno@tria.bg
Победителите ще бъдат теглени на лотариен принцип в края на всеки триместър в съответната сфера.
Изплащането на стипендиите ще се осъществява в срок от 9 месеца, считано от датата на изтегляне на кандидата. Парите ще се превеждат по банков път в посочена банкова сметка от родител/настойник на кандидата в случай на непълнолетие или на лична банкова сметка при навършилите 18 години.
Необходими документи за кандидатстване:
  • Копие от удостоверението за раждане или лична карта на детето;
  • Документ, удостоверяващ класиране или спечелена награда;
  • Служебна бележка, издадена от училището, удостоверяваща, че детето е ученик;
  • Служебна бележка, издадена от спортния клуб, удостоверяваща, че ученикът не е със спрени състезателни права.
  • Резултатът от класирането в областта на спорта се удостоверява с протокол от състезание, предоставен от съответната спортна федерация.
Учениците губят правото си на стипендия, когато:
  • Преустановят обучението си;
  • Прекъснат или повторят учебната година с изключение на повтарящите поради болест;
  • Имат наложено наказание с решение на Педагогическия съвет
  • В случай на установяване на спрени състезателни права на спортиста.
 
Споделете с приятели тази информация - станете посланици на нашата кауза! БЛАГОДАРИМ ВИ!
Бизнесът с кауза

Нови продукти