Катагории

Всички категории

УСЛОВИЯ НА КАМПАНИИТЕПравилник на кампанията „FINAL SUMMER SALE

 

 1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА

 

От 01.08. до 31.08.2018 г. МИТИ ЕООД провежда кампания под

наименованието „FINAL SUMMER SALE” („Кампанията“) на сайта на www.shop.tria.bg e при следните условия:

 

 1. СРОК НА КАМПАНИЯТА

 

2.1 „FINAL SUMMER SALE” се провежда на сайта www.shop.tria.bg в периода от 00:00 ч. на 01.08 до 23:59 ч. на 31.08.2018 г.

 

 1. УЧАСТНИЦИ И УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ В КАМПАНИЯТА

 

3.1. В Кампанията могат да участват физически и юридически лица, които

използват онлайн магазина и купуват продукти за собствена употреба.

3.2. Кампанията се отнася до всички продукти, предлагани на сайта

Организатора от лятната колекция SS18.

 

 1. МЕХАНИЗЪМ И УСЛОВИЯ НА КАМПАНИЯТА

 

Всеки клиент има право да закупи всеки един от артикулите, които са налични и се предлагат в сайта от лятната колекция SS18, с нарастваща отстъпка както следва: при покупката на един артикул ползва 30% отстъпка, при покупка на два артикула – 40% отстъпка, при покупка на над 3 артикула – 50% отстъпка.

Отстъпката от 30% се вижда за всеки артикул. Отстъпките от 40% и 50% се изчислява допълнително след като клиентът направи своята поръчка.

 

 1. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

 

Форсмажорните обстоятелства представляват всяко едно събитие, което не може да бъде контролирано, преодоляно или предвидено от Организатора, включително обстоятелства, независещи от собствената му воля, и чиято поява го поставя в невъзможност да изпълнява задълженията си поети чрез този Правилник.

 

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА

 

Настоящата Кампания може да бъде прекратена изцяло или частично в случай на възникване на събитие, което представлява форсмажорно обстоятелство и/или в случай на невъзможност от страна на Организатора, поради независещи от него причини да я продължи и/или в случай на промяна на законовата рамка.

 

 

 

 1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

7.1. С участието си в Кампанията участниците приемат, че личните им данни са обработвани за целите, за които са били събрани, а именно за провеждане на Кампанията.

7.2. Настоящият правилник е възможно да бъде променен след

публикацията му на www.shop.tria.bg преди и / или по време на Кампанията в

случай на промяна на обстоятелствата или при необходимост от допълнителни

уточнения. Всяка нова версия на правилника ще бъде публикувана на www.shop.tria.bg своевременно и според техническите възможности за това.

,

 

 

 

Правилник на кампанията „ПРОМО КОД еднократна отстъпка от 20лв”

 

 1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА

 

От 15.08. до 31.10.2018 г. МИТИ ЕООД провежда кампания под

наименованието „ПРОМО КОД еднократна отстъпка от 20лв” („Кампанията“) на сайта на www.shop.tria.bg e при следните условия:

 

 1. СРОК НА КАМПАНИЯТА

 

2.1 „FINAL SUMMER SALE” се провежда на сайта www.shop.tria.bg в периода от 00:00 ч. на 15.08 до 23:59 ч. на 31.10.2018 г.

 

 1. УЧАСТНИЦИ И УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ В КАМПАНИЯТА

 

3.1. В Кампанията могат да участват физически и юридически лица, които

използват онлайн магазина и купуват продукти за собствена употреба.

3.2. Кампанията се отнася до всички продукти, предлагани на сайта

Организатора.

 

 1. МЕХАНИЗЪМ И УСЛОВИЯ НА КАМПАНИЯТА

 

След извършена покупка във физическите магазини на Триа Сити Център, представлявани в сайта www.shop.tria.bg всеки клиент има право да получи ваучер за еднократна отстъпка от 20лв.

 

 1.  ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВАУЧЕРА

5.1. Ваучерът за отстъпка може да се използва при последваща покупка в

онлайн магазина www.shop.tria.bg в периода 15.08. до 31.10.2018 г. Ако ваучерът за отстъпка не се използва в този период, същият се обезсилва и не може повече да се използва.

5.2. Ваучерът за отстъпка може да бъде използван след като в количката на

съответния клиент се добавят избраните продукти от посочения сайт и преди

завършване на поръчката се въведе кодът на ваучера за отстъпка. Поръчката, към която ще се приложи ваучера за отстъпка, следва да е направена

в срока на неговата валидност. Един код на ваучер е валиден за една единствена поръчка, към която ще се приложи отстъпка, равна на стойността на ваучера.

5.3. Към една поръчка може да се приложи само един ваучер за отстъпка в

периода му на валидност. Стойността на ваучерите не може да се натрупва с цел плащане на една поръчка.

5.4. Ваучерът за отстъпка може да се използва само, ако стойността на

поръчката, към която се прилага, надвишава 100лв.

5.5. Ваучерите не могат да се комбинират с други ваучери и кодове за

отстъпка.

5.6. Независимо от прилагането на ваучера за отстъпка, ако

Първоначалната стойност  на поръчката, към която той се прилага е под предвидения минимум за безплатна доставка на онлайн магазина, купувачът ще дължи съответната такса за доставка.

 

 1.  АЛТЕРНАТИВИ НА ВАУЧЕРИТЕ ЗА ОТСТЪПКА

Получателят на ваучера не може да избере да получи себестойността на издадения ваучер

 

 1. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

 

Форсмажорните обстоятелства представляват всяко едно събитие, което не може да бъде контролирано, преодоляно или предвидено от Организатора, включително обстоятелства, независещи от собствената му воля, и чиято поява го поставя в невъзможност да изпълнява задълженията си поети чрез този Правилник.

 

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА

 

Настоящата Кампания може да бъде прекратена изцяло или частично в случай на възникване на събитие, което представлява форсмажорно обстоятелство и/или в случай на невъзможност от страна на Организатора, поради независещи от него причини да я продължи и/или в случай на промяна на законовата рамка.

 

 

 

 1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

7.1. С участието си в Кампанията участниците приемат, че личните им данни са обработвани за целите, за които са били събрани, а именно за провеждане на Кампанията.

7.2. Настоящият правилник е възможно да бъде променен след

публикацията му на www.shop.tria.bg преди и / или по време на Кампанията в

случай на промяна на обстоятелствата или при необходимост от допълнителни

уточнения. Всяка нова версия на правилника ще бъде публикувана на www.shop.tria.bg своевременно и според техническите възможности за това.